Tivoliparken, Kristianstad

Tivoliparken, 291 32 Kristianstad

Kristianstads stadspark har anor från tidigt 1800-tal. Då en promenadpark - i dag en stadspark med rum för både kultur och aktiviteter.

I parken finns ett stort sortiment av ovanliga trädarter och ett flertal gamla och stora träd. I parken finns också två byggnader, Fornstugan och Teatern, samt en scen.

Kontaktinformation