Fjälkinge kyrka

Adress: Riddaregatan 34, 290 34 Fjälkinge Visa karta

Adress: Riddaregatan 34, 290 34 Fjälkinge

Romansk absidkyrka av sten, från 1100-talet. I långhusvalven finns välbevarade kalkmålningar från 1400-talet. I porttornet finns ett litet museum.

På den gamla kultplatsen - eller i närheten av denna - byggdes den första kyrkan, möjligen någon gång under mitten av 1000-talet. Idag finns inga spår efter den.

Den första kyrkan uppfördes i trä. För att kunna ge skydd uppfördes vid västgaveln ett massivt torn av gråsten i den utformning som vi fortfarande kan se. Man kan anta att tornet uppfördes någon gång på 1140-talet eller möjligen något tidigare. Kyrkan kom att bli en utmärkt försvarspunkt. Den låg då på ett näs, omgivet av vatten, såväl i öster som i väster.

Museum i det gamla porttornet i Fjälkinge kyrka. Utställning av dopfuntar, tavlor, biblar med mera

Show more

Om denna aktivitet