Ivö kyrka

Adress: Ärkebiskopens väg, 290 34 Fjälkinge Visa karta

Adress: Ärkebiskopens väg, 290 34 Fjälkinge

S:ta Ursula kyrka på Ivö, är troligen uppförd av ärkebiskopen Andreas Sunesson under 1224-1228 och är byggd i romansk stil.

Kyrkan är belägen vid stranden av Kyrkviken. Det finns olika teorier om varför den byggdes där och inte på höjden mitt i byn. En är att platsen bredvid S:ta Ursulas källa ansågs helig. En annan teori är att Andreas Sunesson byggde kyrkan på ett ställe där han lätt kunde ta sig med båt från sin bostad Ivöhus mitt över viken.

Kyrkan är en av de första tegelkyrkorna, där materialet togs från Klacken. Det finns fortfarande rester kvar från tegeltillverkningen och backen kallas "Tejlavången". De tre tinnarna i den östra gaveln har kvar sitt ursprungstegel. Den västra gaveln revs för att göra plats till tornet i slutet på 1700-talet. Yttertakets tegelpannor låg kvar till långt in på 1800-talet och 1890 togs de bort och taket täcktes av tjärpapp. 1922 lades cementtegel ovanpå pappen. Teglet som idag finns lades dit 1958 och tillverkades i Weberöd.

Show more

Om denna aktivitet