Hörröds Kyrka

Adress: Andrarumsvägen 30, 297 94 Degeberga Visa karta

Adress: Andrarumsvägen 30, 297 94 Degeberga

Medeltidskyrkan i Hörröd revs på 1850-talet, och ersattes av en ny kyrka som stod klar 1858. Sandstensdopfunten från 1200-talet har dock bevarats. Den har vacker reliefdekor på skålen och foten.

Rester av 1700-talsaltaret finns också kvar. Grundmurarna till medeltidskyrkan kan spåras under gräset på gamla kyrkbacken.

I samband med restaureringen till 100-årsjubiléet 1958, pryddes kyrkans korvägg med en freskomålning av Pär Siegård8 se bild nedan). Den tronande Kristus kröner den vita väggytan
där de fyra evangelisterna skrider fram i värdig rörelse.

När kyrkans ytterväggar skulle kalkas 1997, upptäcktes kulörta kalkflagor under den vita kalken. När man då gick tillbaka till den dokumentation som fanns från kyrkans byggande på 1850-talet, så fann man att den då hade kalkats i pastellfärger. Man bestämde därför att exteriören skulle återfå sitt ursprungliga utseende.

Show more

Om denna aktivitet