Köpinge kyrka

Adress: Tyska strädet, 291 77 Gärds Köpinge Visa karta

Adress: Tyska strädet, 291 77 Gärds Köpinge

Köpinge kyrka är en av de många vackra medeltidskyrkor, som det finns många av på Kristianstadsslätten.
Byggnaden härrör 1100-talet, men redan tidigare kan där ha legat en träkyrka på samma plats.

Köpinge kyrka ligger inte som brukligt är ”mitt i byn”, utan i dess sydvästra del. Runt kyrkan och kyrkogården löper en mur och alldeles utanför denna ligger f.d. prästgården, uppförd på prosten Böklins tid på 1840-talet. Denna byggnad är idag byns förrsamlingshem och en ny, modern prästbostad byggdes för några år sedan strax intill.

En äldre kyrka från 1000-talet av trä i stavkonstruktion bör ha legat strax nordväst om nuvarande kyrka. Där ligger byns högsta punkt. I dagens kyrka av sten finns stockar som troligen härrör från stavkyrkan. Om nuvarande kyrka började uppföras på 1100-talet, och vissa stockar kanske är 500 år gamla, så betyder det att det i dagens kyrka kan finnas material från 600-talet!

Kyrkan är som de flesta andra byggd i öst-västlig riktning, med koret i öster. Den äldsta tillbyggnade är vapenhuset, kanske från 12- eller 1300-talet. Ingen vet säkert. Den andra tillbyggnaden är norra skeppet, d v s Ugerups gravkor från 1500-talet. Kyrkans tredje tillbyggnad är södra skeppet från 1796.

Tre gånger har kyrkan genomgått stora renoveringar. Första gången under Per Johan Böklins tid 1859, då gravkoret fick bänkar. 1898-99 renoverades det på nytt. Denna gång fick resten av kyrkan nytt golv. Den gamla stensättningen ersattes med brädgolv. Från början hade det varit stampat jordgolv. Vid denna renovering togs även de gamla tak- och väggmålningarna fram.

På 1950-talet gjordes den senaste renoveringen. Då fann man ett blyskrin med reliker, tyg- och benrester inlindade i pergamentspapper. Detta sägs härröra från Den heliga Ursula, Kölns skyddshelgon. Skrinet inmurades på nytt på sin plats i koret.

Show more

Om denna aktivitet