Maglehems kyrka

Adress: Maglevägen, 297 95 Degeberga Visa karta

Adress: Maglevägen, 297 95 Degeberga

Av speciellt intresse i Maglehems kyrka är de bilder som Maglehems-mästaren prydde kor-och långhusväggen med, sannolikt på 1470-talet.

Maglehems av tegel uppförda kyrka, bestod från början, omkring 1250 av långhus och rakt avslutat kor. Tornet av gråsten tillkom på 1300-talet och tillbyggnaden åt norr vid mitten av 1700-talet. 1883 hade koret utökats med en femsidig sakristia och Vapenhuset framför tornet byggdes 1932.

I Maglehems kyrka finner vi även en sandstensdopfunt, vilken är samtida med kyrkan. Den är på foten prydd med lejon, och på skålen med den välsignande Kristus. Triumfkrucifixet med bevarad trabes (stödbjälke) är ett vackert 1400-talsarbete. Altaruppsatsen med skulpterat antemensale, den rikt snidade predikstolen och läktarskranket med målningar i rundbågsfält stammar från 1600-talet. Predikstolen är daterad 1604.

Show more

Om denna aktivitet