Nymö Kyrka

Adress: Nymö, 290 34 Fjälkinge Visa karta

Adress: Nymö, 290 34 Fjälkinge

Eftersom Nymö kyrka framvisar så väl rundbågiga som spetsbågiga muröppningar och tegel som har använts i dekorativt syfte, kan man datera kyrkan till den så kallade "övergångsstilens period" 1220-1260.

Långhuset och koret, som är uppförda av tegel, står tämligen oförändrade kvar, liksom det utanför sydingången under senmedeltiden uppförda vapenhuset. Det kvadratiska västtornet är rest av gråsten och är, liksom byggnaden i övrigt, vitputsat. Kor slogs i kyrkan under 1400-talet.

Dopfunten i sandstens är från medeltiden och kommer från Vitaby-Maglehemsgruppen. Den rikt snidade, åttasidiga dopfuntsbaldakinen är ett 1600-talsarbete. Altaruppsatsen har tillkommit strax efter mitten av 1600-talet, altarverket är utfört 1667 av Peter Hindricksen från Ystad. Den rikt snidade predikstolen dateras 1626.

Show more

Om denna aktivitet