Åhus Frikyrka

Adress: Yngsjövägen 11, 296 35 Åhus Visa karta

Adress: Yngsjövägen 11, 296 35 Åhus

Ett andrum för alla året om. Välkommen till våra gudstjänster, musikcaféer och samtalsgrupper.

Åhus Frikyrka har sitt ursprung inom baptismen som växte fram i Europa under 1500-talet. Ett kännetecken på denna rörelse var att man stod för människans religiösa frihet som en mänsklig rättighet. I mitten av 1800-talet blev fler och fler läskunniga i Sverige och många började läsa Bibeln och själva tolka den. Man samlades i hemmen och läste och bad tillsammans.

Utifrån detta bildade man 1848 den första baptistförsamlingen i Sverige. Dessa sammanslutningar och dop var olagliga och straffbara men trots det växte baptismen snabbt. Av olika anledningar delades rörelsen och 1872 bildades Fribaptistsamfundet.

Redan år 1879 bildades Åhus Fribaptistförsamling av en grupp Åhusbor som var medlemmar i fribaptistförsamlingen i Furuboda söder om Åhus, men som tyckte att det behövdes ett kapell i Åhus. Sedan slutet av 1800-talet har församlingen samlats i samma lokal även om den ser annorlunda ut i dag. I början av 1990-talet ändrades namnet till Åhus Frikyrka och det senaste årtiondet har flera människor flyttat till församlingen och församlingen består idag av människor i alla åldrar och med många olika bakgrunder.

Idag relaterar Åhus Frikyrka till det kristna samfundet Evangeliska Frikyrkan som är en sammanslagning av tre gamla baptistiska rörelser i Sverige (Fribaptistsamfundet, Örebromissionen och Helgelseförbundet).

Evangeliska Frikyrkan har ca 30 000 medlemmar i ca 340 församlingar och medarbetare i mer än 40 länder.

Show more

Om denna aktivitet