Västra Vrams kyrka

Adress: Vrams bygata 3, 298 32 Tollarp Visa karta

Adress: Vrams bygata 3, 298 32 Tollarp

Nygotisk kyrka från 1869 ritad av Helgo Zettervall. Utsedd till Sveriges vackraste kyrka 2000.

Västra Vrams gamla kyrka har anor från medeltiden. Trots att kyrkan under 1700-talet genomgick ett flertal reparationer och tillbyggnader och slutligen revs helt för att återuppbyggas under 1800-talet, finns idag medeltida rester kvar.

Det nuvarande kyrktornet reser sig ovanpå det som tidigare var den medeltida tornbyggnaden. Medeltidskyrkans grund finns också kvar under golvet till den nya kyrkan. Domkyrkoarkitekten Carl Georg Brunius gjorde på 1840-talet uppmätningar och beskrev utifrån dessa Västra Vrams medeltidskyrka som en romansk byggnad i tuktad och huggen gråsten som senare blivit tillbyggd. Förmodligen har kyrkan blivit uppförd samtidigt som kyrkan i Östra Vram vilken har daterats till ca 1180.

Show more

Om denna aktivitet