Önnestads kyrka

Adress: Byagatan, 291 73 Önnestad Visa karta

Adress: Byagatan, 291 73 Önnestad

I slutet på 1100-talet eller i början på 1200-talet byggdes Önnestads kyrka i romansk stil. Men man kan inte ange exakt vilket år den byggdes.

1330 byggdes det ett torn med trappstensgavlar. Dessa togs bort år 1812 i samband med att det gamla blytaket ersattes med ett nytt koppartak. Den äldsta delen av kyrkan hade en yta av ca 410 i kvadratmeter inklusive tornet.

Under slutet av 1700-talet och början på 1800-talet befann sig kyrkan i mycket dåligt skick, men medel saknades för en mer omfattande reparation. Endast små- och nödvändiga- reparationer utfördes.

1830 hade de råd med en utbyggnad av kyrkan. Därför påbörjades också färdigställandet av ritningarna.

År 1844 föreslogs uppförande av en helt ny kyrka , men detta förslag kullkastades 1846. Året efter valdes en byggnadskommitté för reparation och tillbyggnad av kyrkan och arbetet påbörjades år 1848. År 1854 var tillbyggnaden klar. Efter ombyggnaden fick kyrkan det yttre utseende som den i stort sett har kvar i dag. Då tillkom den nya delen av kyrkan som ligger åt söder. Storleken av denna motiverades med att man måste skaffa fram ett ökat antal platser i kyrkan för vid denna tid växte församlingen mycket starkt. Att man samtidigt förstörde kyrkans karaktär av gammal romansk helgedom tog man inte så stor hänsyn till vid denna tid.

För att kunna utnyttja nykyrkan tillsammans med det gamla kyrkorummet fick man riva större delen av söderväggen och samtidigt också det gamla vapenhuset på sydsidan. De medeltida valven revs också utom i koret, sakristian och altaret flyttades från sin gamla plats till sin nya och altarets nya plats är vid norra långväggen mitt emot nykyrkans mittgång.

I det nya kyrkorummet får det plats närmare 800 personer och det uppfyllde kravet på ökat antal platser.

1908 var den nyrenoverade kyrkan klar och kyrkan kunde tas i bruk i full utsträckning. 1934 var det dags för en mindre ombyggnad. Och sedan har den sett ut så tills i dag!

Show more

Om denna aktivitet