Vä kyrka

Adress: Kung Valdemars väg, 291 66 Kristianstad Visa karta

Adress: Kung Valdemars väg, 291 66 Kristianstad

S:ta Maria kyrka har trots härjningar kunnat bevaras till eftervärlden i ett förvånansvärt ursprungligt skick.

Vä var en gång en stad och stadsrättigheterna behölls fram till 1614, då Christian IV beordade borgerskapet, att med bibehållande av sina stadsrättigheter flytta över till den nya, befästa staden Kristianstad.

Vä, som varit en obefäst stad, hade vid upprepade tillfällen hemsökts och bränts av svenska trupper, senast av Gustav II Adolf 1612. Efter denna händelse var det som Christian beslöt, att Vä inte skulle återuppbyggas.

Till senare generationers lycka har den gamla stadens förnämligaste byggnad, S:ta Maria kyrka, trots historiens härjningar kunnat bevaras till eftervärlden i ett förvånansvärt ursprungligt skick. Mariakyrkan uppfördes vid 1100-talets mitt och var från början en kunglig patronatskyrka, samtidigt som den var stadens församlingskyrka.

Redan på 1160-talet överlämnades emellertid byggnaden till en klosterstiftelse av premonstratenserorden, som behöll kyrkan medeltiden ut, trots att stiftelsen själv flyttade till Bäckaskog på 1200-talet. Av klosterbyggnaderna finns inget bevarat, men man antar, att de legat söder om kyrkan.

I staden har även funnits ett helgeandshus, avsett för sjukas och fattigas hjälp. Av detta återstår endast grundmurarna (ca 400 m SV om kyrkan).

Från stadstiden har dessutom bevarats ett antal murade och välvda källare från borgerskapets gårdar. En sådan finns idag restaurerad under det nuvarande församlingshemmet alldeles vid kyrkan, där det fungerar som ett andaktsrum.

Show more

Om denna aktivitet