Östra Vrams Kyrka

Adress: Östra Vramsvägen, 298 91 Tollarp Visa karta

Adress: Östra Vramsvägen, 298 91 Tollarp

Kyrkan byggdes under tidig medeltid i romansk stil och några romanska kalkmålningar har bevarats.

På 1400-talet välvdes den och försågs med torn.

I kyrkans finns två medeltida altarskåp av ek, ett med en Madonnabild och en med det norska helgonet Sankt Olof med underliggare. Madonnaskåpet har haft flera reliefer i dörrarna, men av dessa finns bara en kvar. Den visar Jesu födelse. Olofsskåpets dörrar är skadade och även där har reliefer försvunnit

Dessutom har kyrkan ett triumfkrucifix från 1400-talet.

Altaruppsatsen dateras till 1630. Även predikstolen och bänkinredningen är från denna tid.

Show more

Om denna aktivitet