Östra Sönnarslövs kyrka

Adress: Huarödsvägen, 298 96 Östra Sönnarslöv Visa karta

Adress: Huarödsvägen, 298 96 Östra Sönnarslöv

Kyrkan byggdes ursprungligen på 1100-talet samtidigt som hundratals andra skånska kyrkor. Det breda västtornet är lika brett som långhuset, nio meter på utsidan.

1861-1862 genomgick kyrkan en omfattande ombyggnad. Då revs kyrkans långhus med dess valv och två långa korsarmar tillfogades i nord och syd. Korets absid revs och ersattes av en rak vägg. Därigenom finns bara koret och tornet kvar av den medeltida kyrkan.

1964-1965 restaurerades kyrkan. Korsarmarna kortades genom att nya väggar uppfördes. Man fick därmed ett vapenhus i söder och en bårrum i norr. Man tog bort 1800-talets valv och ersatte dessa med ett nytt innertak av trä. Andra förändringar var uppförandet av ett nytt altare i kalksten och en vidgning av altarringen. I koret fanns man senmedeltida kalkmålningar.

Sankt Olof.I korets valv finns fyra helgon gestaltade: Sankt Olof, Sankta Barbara, Sankt Knut och Sankta Gertrud. Målningarna tillskrives Vittskövlemästaren och utfördes under senare delen av 1400-talet, sannolikt på 1460-talet.

Alla helgon bär helgonkronor och sina attribut. Figurerna omgives av rankor och i ett hörn kan man se ett ansikte, vilket antas vara målarens eget porträtt. Målningarna hittades och togs fram på 1960-talet.

I koret hänger ett krucifix från 1400-talet. Det är lånat från Everlövs kyrka.

Predikstolen dateras till 1636.

Show more

Om denna aktivitet