Maltesholms slott och slottspark

Adress: Maltesholms Slott, 298 91 Tollarp Visa karta

Adress: Maltesholms Slott, 298 91 Tollarp

Den fina parkanläggningen vid Maltesholms slott är tillgänglig för besökare. Själva slottet är privatägt och stängt för allmänheten. "Höge väg" leder upp till slottet, en väg huggen i sten.

Slottet är beläget 18 km sydväst om Kristianstad på Linderödsåsen. Godset tillhörde från början Vittskövle slott, som då innehades av släkten Brahe.

1635-38 uppförde Malte Juel Maltesholm slott som en renässansanläggning i tre våningar, omgiven av breda vallgravar, med sirade gavlar och åttkantigt trapptorn med spira och vindflöjel. På 1780-talets ändrades slottets utseende för att bättre passa den tidens smak. En våning togs bort liksom tornspiran. Dessutom fick slottet valmat tak. Istället för vindbryggan anlades en stenbro över vallgraven.

Slottet är privatbostad.

I slottsparken, som är öppen för allmänheten, är anlagd 1780 av Hans Ramel. Träden är ett av Maltesholms kännetecken – lindalléer, stora popplar, enorma granar och Sveriges största idegran. Idegranen är mer än 100 år gammal och 35 meter hög med ett stamomfång på 4,5 meter.

Mycket speciell och intressant är den 1,3 km långa och 12-20 m breda väg som leder upp till slottet. Vägen går under namnet Höge väg. Vägen är helt huggen i sten och byggdes mellan åren 1775-1824. Den når på sina ställen mer än sex meter över marken.

Show more