Isternäset - naturreservat

Adress: 291 59 Kristianstad Visa karta

Adress: 291 59 Kristianstad

Ängarna svämmas regelbundet över och när vattnet drar sig tillbaks utgör ängarna fina häcknings- och rastmiljöer för änder och vadare. Området har flera stigar för vandring.

150 hektar stor betad strandäng som sträcker sig mellan Kristianstads stadskärna och Araslövssjön.

Naturreservatet gränsar i norr till Näsby fält naturreservat och ett stigsystem binder samman de båda, så att man kan vandra en sträcka på ca 1 mil genom våtmarksmiljöerna.

Läs mer om Isternäset på Kristianstads Vattenrikets webbsida via länken.

Show more