Araslövs Kyrka

Adress: 291 75 Färlöv Visa karta

Adress: 291 75 Färlöv

Araslövs Kyrka byggdes någon gång på 1200-talet och finns dokumenterad i skrivelser från 1300-talets början. Förmodligen uppfördes den från början som en gårdskyrka, byggd av och för gårdens folk.

Skåne var vid denna tid danskt och många kända danska frälsesläkter har ägt Araslöv och dess kyrka, bl a släkterna Trolle, Urup, Ulfeldt och Bonde. Kyrkan var från denna tid fram t o m 1632 sockenkyrka. Därefter lades den under Färlövs socken, och övergavs snart.

Kyrkan användes sedan under århundradena både som magasin och senare som statarbostäder. En stor del av den senromanska arkitekturen och samtliga inventarier gick då förlorade, men i sin helhet har den ändå bevarat känslan från medeltiden.

Den imponerande dörren anses vara ursprunglig från 1250-talet. De målningar som prydde kyrkans invändiga väggar, togs på 1950-talet fram under lager av kalkslam, och restaurerades utan att kompletteras. Därför finns än idag de ursprungliga kyrkliga målningarna (om än fragmentariska) kvar och ger Araslövs Kyrka dess medeltida prägel.

Show more

Om denna aktivitet