Bjära naturreservat

Adress: Bjära naturreservat, 298 94 Linderöd Visa karta

Adress: Bjära naturreservat, 298 94 Linderöd

Bjära naturreservat är ett omväxlande landskap som domineras av bokskog med inslag av andra lövträd såsom lind, lönn och avenbok.

Vid Bjära går lättvittrad och näringsrik diabas i dagen vilket givit upphov till en rik vegetation av till exempel storrams, gulplister och skogsbingel. Norr om Bjära ligger en liten hagmark och en bäck rinner i den västra delen där det också finns flera vackra stengärdsgårdar.

Bjära ligger ca 1,5 km söder om Linderöd vid vägen mot Svensköp.

Show more