Djurröds kyrka

Adress: Djurröds byväg 112, 291 92 Kristianstad Visa karta

Adress: Djurröds byväg 112, 291 92 Kristianstad

Byggd på 1100-talet med långhus, kor och absid. Läktare och torn tillkom senare. En medeltida målning av den helige Kristofer är delvis synlig.

1788-89 förlängdes kyrkan åt väster. Den försågs då även med läktare. Tornet tillkom 1852, varvid kyrkorummet ytterligare utökades.

Vid restaureringen 1934 inreddes ett förrum till orgelläktaren där en del av kyrkans äldre inventarier finns utställda, bl a foten till den gamla dopfunten. Den nya dopfunten är 1942 huggen i granit efter ritningar av professor Otto Rydbeck.

Under medeltiden fanns i Djurröds kyrka en målning av den helige Kristofer i helfigur från golv till tak. Den dag man skådade denna bild var man - enligt legenden - skyddad mot ond bråd död. Bilden fördärvades på 1400-talet, då kyrkan fick valv slagna, men ovanför valven finns finns alltjämt överdelen av Kristofer kvar. Han bär en blommande stav i sin högra hand och håller Jesusbarnet på sin vänstra arm.

Bildhuggaren Petter Norrman, Kristianstad, snidade 1705-1706 altaruppsatsen med nattvardsrelief samt predikstolen. I den praktfulla predikstolens rundbågiga fält är de fyra evangelisterna skulpterade. För detta arbete erhöll Petter Norrman 120 riksdaler silvermynt.

Show more

Om denna aktivitet