Egeside

Adress: Egesidevägen, 296 72 Yngsjö Visa karta

Adress: Egesidevägen, 296 72 Yngsjö

Naturreservat i Kristianstad Vattenrike som är ett våtmarksområde med alsumpskog. Härlig fågelsång på våren.

Naturreservatet ligger inom Biosfärområde Kristianstads Vattenrike. Reservatet ingår också i ett större internationellt värdefullt våtmarksområde enligt Ramsarkonventionen, samt i EU´s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.

Show more