Forsakar vattenfall

Adress: Forsakar, 297 94 Degeberga Visa karta

Adress: Forsakar, 297 94 Degeberga

Naturreservatet Forsakar är perfekt för rogivande promenader med sagolika backlandskap med bäckar, raviner och höga klippbranter. Få en fantastisk utsikt över vattenfallen på utsiktsplattformen.

Genom backlandskapet slingrar sig Forsakarsbäcken genom en ravin med upp till 40 meter höga klippbranter. Bäcken bildar flera fall, varav det högsta mäter nio meter.

I området finns ett rikt djurliv.

I anslutning till reservatet ligger Forsakarsbadet, ett tempererat friluftsbad med 50-metersbassäng med ett skyddat och vackert läge. Badet är öppet under sommaren.

Från parkeringen vid Forsakarsgården finns det utmarkerade vandringsleder till Forsakars övre fall som är en del av Kristianstads vattenrike (se länk).

På grund av risken för fallande träd och grenar avrådes besökare från att använda stigen som går i ravinens botten (stigen underhålles inte). Många av träden i ravinbranterna är angripna av rötsvamp vilket gör att de kan falla eller brytas av utan förvarning.

Stigen vid det övre fallet är inte tillgänglighetsanpassad. Det är mycket rötter i stigen som även är ojämn och brant på sina ställen.

Stigen rekommenderas inte för rullstol, men flera besökare har kört med barnvagn på stigen.

Show more