Friseboda - naturreservat och strövområde

Adress: Friseboda, 29692 Yngsjö Visa karta

Adress: Friseboda, 29692 Yngsjö

Tallheden innanför sandstranden hyser en för skånska förhållanden ovanligt rik lavflora. Överårig skog ger lämpliga häckningsmöjligheter för hålbyggande fåglar.

Ändamålet med Friseboda naturreservat är bland annat att bevara de levande dynområdena, hedlandskapet och den säregna vegetationen.

Genom naturreservatet går en cykelväg längs med havet. I övrigt får man inte cykla i området eftersom lav- och mossfloran är känslig för slitage. Det är också förbjudet att rida.

Show more