Naturkul i stan

Visa karta

Ett projektet för att på ett roligt sätt öka kunskapen om miljö- och natur bland barn och vuxna i Kristianstads kommun.

Målet är att visa den natur som man hittar i parker, grönstråk och grönområden. Genom att sätta fokus på närnaturen förmedlas också kunskap om att naturen faktiskt finns runt hörnet. Projektet vill lyfta fram den tätortsnära naturen som källa till rekreation, glädje och kunskap.

Klicka på länken för att hämta en karta över stationerna.

Show more