Renässansstaden Kristianstad

Adress: Stora torg, 291 33 Kristianstad Visa karta

Adress: Stora torg, 291 33 Kristianstad

Renässansstaden Kristianstad grundades 1614 av kung Christian IV av Danmark. Staden byggdes som en fästning, omgiven av svårtillgängliga våtmarker.

Fortfarande är stadskärnan uppbyggd av 1600-talets gatunät. Över staden reser sig den främsta byggnaden från Christian IV:s tid, Nordens vackraste renässanstempel, Heliga Trefaldighetskyrkan. I de kungliga stallarna ligger i dag regionmuseet, som skildrar landskapets utveckling under både danskt och svenskt styre.

På 1800-talet ersattes de gamla vallarna av trädkantade boulevarder, och Kristianstad fick sitt smeknamn Lilla Paris.

Kristianstad har i alla tider varit ett viktigt handelscentrum. Handelsstaden förstärktes när Kristianstad, som en av de första städerna i Sverige, införde gågator i centrum.

Våtmarkerna runt Kristianstad – som en gång skyddade staden mot fientliga styrkor – utgör i dag ett skydd för unika växter och djur. Kristian-stads Vattenrike sträcker sig längs hela Helge å till kusten. Vattenriket är så speciellt att det har utnämnts till biosfärområde av FN-organet Unesco. I Kristianstads Vattenrike gör både internationella forskare och söndagsflanörer nya upptäckter. Här häckar både stork och havsörn, och sällsynta örter växer på strandängarna. Mitt i Vattenriket – och samtidigt nästan mitt i centrum på promenadavstånd från Centralstationen – ligger naturum Vattenriket som en port till naturen.

Upplev Kristianstad på egen hand (se länk)

Show more