Medeltidsstaden Åhus

Adress: Torget 15, 296 31 Åhus Visa karta

Adress: Torget 15, 296 31 Åhus

Åhus är en av landets bäst bevarade medeltida städer. I den gamla stadskärnan med sina kullerstensbelagda gator finns mycket som minner om den danska tiden.

I det medeltida rådhuset vid torget ligger Åhus museum och Åhus Touist Information och strax intill den vackra Mariakyrkan.

Längs hamnpromenaden trängs båtar och krogar och här ligger även Aosehus, den gamla borgruinen.

Åhus var länge känt för sina tre synder, ål, snus och brännvin. Den månghundraåriga ålfisketraditionen lever fortfarande kvar i Hanöbukten och de gamla bodarna. Tobaksodling och tillverkning av bland annat Åhushavannan var under lång tid starkt förknippade med Åhus och så gott som varje familj hade minst en tobakslycka vid förra sekelskiftet. Den sista tobaksskörden bärgades i Yngsjö och Åhus hösten 1964.

Brännvinet kommer än idag från Åhus! Även om Absolut Company numera är franskägt tillverkas all Absolut Vodka i lilla Åhus. Sommartid kan man ta del av historien i Absoluts Showroom mitt i byn.

Upplev Åhus på egen hand (se länk)

Show more